Ga naar inhoud

Waddeneilanden willen steun voor brede welvaart

Minister Bruins Slot bezoekt samenwerkende Waddeneilanden

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezocht op 17 en 18 augustus de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland. Ze sprak met bestuurders, inwoners en ondernemers over de leefbaarheid op de eilanden. In feite was de minister te gast bij alle vijf de Waddengemeenten. De eilanden staan voor forse uitdagingen om de kwaliteit van leven, wonen en werken te waarborgen. Ze willen daarbij graag samenwerken met het Rijk en hebben gezamenlijk het ambitieuze Programma Waddeneilanden opgezet, met steun van de provincies.


De Waddeneilanden worden internationaal geroemd om hun natuur, rust en ruimte. De gemeenschappen van eilanders zijn hecht en tegelijk open: jaarlijks vinden een paar miljoen toeristen hun weg naar de eilanden. Intussen worstelen de eilandgemeenten wel met de grote vraagstukken van deze tijd: vergrijzing, klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, aantasting van de natuur enzovoort. Vraagstukken die elders ook spelen, maar op de eilanden eerder en heviger voelbaar zijn.

Naar brede welvaart
Met het Programma Waddeneilanden willen de eilanden nieuwe wegen inslaan en een betere balans vinden. ‘Brede welvaart’ moet belangrijker worden dan uitsluitend economische groei. Brede welvaart houdt in dat op alle aspecten van wonen, werken en leven de kwaliteit toeneemt, voor alle inwoners. Gezondheid, welzijn en natuurwaarden zijn daarbij volop in beeld. Dat vraagt om innovatie en om een andere manier van denken en doen. Een Regiodeal kan de gewenste ontwikkelingen versnellen, denken de eilandgemeenten. In het najaar dienen zij dan ook een aanvraag in voor de volgende ronde Regio Deals van het Rijk.

Minister Hanke Bruins Slot krijgt uitleg over zilte teelt van Flang Cupido. Foto: Berbe Photography

Minister Bruins Slot: “Goed wonen werken en leven, dat je op een eiland geboren kan worden, maar daar ook goed oud kan worden. Dat vergt goede randvoorwaarden op bijvoorbeeld zorg, onderwijs en wonen”.

Innovatieve ideeën
Minister Bruins Slot bezocht onder meer initiatieven op het gebied van fossielvrije warmte-voorziening, innovatieve woningbouw en duurzame voedselvoorziening. Ze sprak ter plekke met eilanders en ondernemers, met de vijf Waddenburgemeesters en andere betrokken bestuurders. Op de tweede dag van het werkbezoek voegden de Commissarissen van de Koning voor Noord-Holland en Fryslân zich bij het gezelschap. In diverse gesprekken kwamen de belangrijke thema’s van het Programma Waddeneilanden aan bod: bereikbaarheid, wonen, onderwijs, zorg, ondernemen, duurzaamheid en circulaire economie. Voor elk van deze thema’s hebben de eilanden innovatieve ideeën.

Regio Deal
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voor de Waddeneilanden het vaste aanspreekpunt in Den Haag. De eilanden vragen het Rijk dit najaar via de Regio Deals om ondersteuning en betrokkenheid bij de uitvoering van hun Programma Waddeneilanden.

Van links naar rechts: Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning Noord-Holland, Arno Brok, Commissaris van de koning van Fryslân, Johan Hagen, wethouder Schiermonnikoog, Ineke van Gent, burgemeester Schiermonnikoog, Piet IJnssen, wethouder Ameland, Hanke Bruins Slot, minister van BZK, Leo Pieter Stoel, burgemeester Ameland, Michiel Schrier, burgemeester Vlieland, Michiel Uitdehaag, burgemeester Texel, Caroline van de Pol, burgemeester Terschelling, Rikus Kieft, wethouder Texel, Gea van Essen, wethouder Terschelling, Theo Faber, wethouder Ameland. Fotograaf Linde van Asperen