Ga naar inhoud

Vacature

Vacature: leden adviescommissie Iepen Mienskipsfûns en Leader Zuidwest-Fryslân

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Met het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om deze leefbaarheidsinitiatieven uit de mienskip verder te helpen. Leader is een Europees subsidieprogramma voor de versterking van het platteland. Het gaat om projecten ‘fan ûnderen op’ die door inwoners, ondernemers en organisaties worden opgezet. De beide regelingen worden uitgevoerd door Streekwurk. Initiatiefnemers in de regio Zuidwest-Fryslân kunnen terecht in Sneek, waar het projectbureau van Streekwurk Zuidwest-Fryslân te vinden is. Onze projectadviseurs helpen bij het opstellen van projectplannen, waarna een onafhankelijke adviescommissie de definitieve aanvragen beoordeelt. Deze commissie bestaat uit betrokken inwoners, ondernemers of bestuurders. Onze ambassadeurs in de streek! 

Voor de adviescommissie IMF en Leader regio Zuidwest-Fryslân zoekt Streekwurk nieuwe leden:

Twee leden van de huidige adviescommissie nemen op basis van het rooster van aftreden afscheid van hun taak als lid, waardoor we op zoek zijn naar nieuwe leden. Wil jij meehelpen om de mienskip in Zuidwest-Fryslân mooier te maken? En inwoners oproepen om actief mee te werken aan de toekomst van deze mooie regio? Word dan lid van onze adviescommissie! Als lid van de adviescommissie – en daarmee als ambassadeur – krijg je een prachtige inkijk in alle maatschappelijke initiatieven ‘fan ûnderen op’ en kun je je netwerk en ervaring inzetten om de leefbaarheid in Zuidwest-Fryslân te vergroten.

Als adviescommissielid en ambassadeur bestaan je taken en verantwoordelijkheden uit:

 • Het actief benutten van je netwerk, ten behoeve van het initiëren van projecten;
 • Het leggen van verbindingen tussen projecten en initiatiefnemers;
 • Het lezen en beoordelen van IMF-subsidieaanvragen;
 • Het lezen en beoordelen van Leader-subsidieaanvragen;
 • Het deelnemen aan ongeveer 10-13 vergaderingen en bijeenkomsten per jaar, waaronder de adviescommissievergaderingen, pitchavonden, deskundigheidsbevordering, openingen en projectbezoeken;
 • Het leveren van input voor Gedeputeerde Staten over het bijstellen van de subsidieregeling van het Iepen Mienskipsfûns.

Profiel nieuwe ambassadeur:

 • Je woont in de regio Zuidwest-Fryslân, hebt een netwerk en bent maatschappelijk betrokken;
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de regio, je weet wat er speelt;
 • Je beschikt over communicatieve en adviserende vaardigheden en bent in staat om subsidieaanvragen en bijbehorende begrotingen op inhoud te beoordelen;
 • Je hebt enige ervaring met het werken met initiatieven uit de mienskip;
 • Kennis van en/of het hebben van een netwerk op het gebied van één of meerdere van de volgende thema’s is een pré: onderwijs/jeugd, wonen, natuur en milieu (nationaal landschap en/of biodiversiteit).

Functie:

Leden van de Adviescommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar.

Vergoeding:

Als lid van de adviescommissie vervul je een functie op vrijwillige basis. Wij bieden een presentievergoeding per vergadering/bijeenkomst en een reiskostenvergoeding. Daarnaast investeren we in deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld door het aanbieden van workshops.

Meer informatie of solliciteren?

Neem voor meer informatie contact op met Else Epema, projectadviseur bij Streekwurk Zuidwest-Fryslân, telefoon 06-15061590 of e.epema@fryslan.frl. Ook kun je contact opnemen met Wim van Gorkum, projectadviseur LEADER bij Streekwurk Zuidwest-Fryslân, telefoon 06-52451694 of w.vangorkum@fryslan.frl. Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en cv, ontvangen wij graag per e-mail: zuidwest@fryslan.frl. Solliciteren kan t/m 10 december 2023. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 10 januari 2024.