Ga naar inhoud

Henk Oostland, Oosterwolde


Al bijna 35 jaar woon ik in Oosterwolde, Ooststellingwerf. Het is een fijne gemeente om in te wonen met veel groen en veel voorzieningen voor inwoners. Naast mijn werk, sinds kort met pensioen, ben ik altijd actief geweest als vrijwilliger en heb me onder andere bezig gehouden met sociaal cultureel werk en de volkshuisvesting. En ik heb gemerkt dat we veel kunnen bereiken als we met z’n allen de schouders eronder zetten om het wonen in Ooststellingwerf prettig te maken en te houden.


Ik heb daarom direct gereageerd op de oproep om ambassadeur te worden in Zuidoost Friesland om initiatieven te ondersteunen om de leefbaarheid in dit gebied in stand te houden met provinciale- en rijkssubsidies die hiervoor vrij zijn gemaakt.
De komende tijd staan er ons grote opgaven te wachten. De stijgende energieprijzen laten ons bijvoorbeeld zien dat we anders moeten omgaan met de beschikbare energiebronnen en grondstoffen. Maar ook de leefbaarheid op het platteland moet voldoende aandacht krijgen, door oog te hebben voor de beschikbaarheid van voorzieningen die passen bij de veranderende samenleving.
Initiatieven op dit gebied wil ik graag ondersteunen en voorzien van een advies.