Ga naar inhoud

Regiofonds

Een nóg mooier en sterker Zuidoost-Friesland mogelijk maken

Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Fryslân met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds. Het is bedoeld om grotere initiatieven die dorpen of gemeenten overstijgen, mogelijk te maken. Het Regiofonds is onderdeel van de Regio Deal Zuidoost-Friesland.

Wat willen we bereiken met het Regiofonds?

Het fonds is bedoeld voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland die samenwerking bevorderen en de regio versterken. Hierbij valt te denken aan grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor subsidie uit het Regiofonds, gelden een aantal criteria. Het initiatief:

  • heeft een relatie met de thema’s en doelen van de Regiodeal;
  • draagt bij aan de leefbaarheid van meerdere (kleine) kernen in de regio Zuidoost-Friesland en heeft een regionaal gemeente overstijgend karakter;
  • draagt bij aan de versterking van de regio Zuidoost-Friesland;
  • is innovatief en/of experimenteel.
  • is haalbaar en realiseerbaar binnen 1 jaar na de aanvraag of het jaar daarop.

Wie kan subsidie aanvragen?

Verenigingen, stichtingen en groepen van vijf natuurlijke personen uit twee of meer dorpen in Zuidoost-Fryslân kunnen een bijdrage uit het Regiofonds aanvragen. Daarnaast kunnen startups en micro-ondernemingen deze subsidie ook aanvragen.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Je kunt maximaal 50.000 euro aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nooit meer dan 75% van de totale kosten van het project. De minimale subsidiebijdrage is 3.000 euro.

Adviescommissie

De adviescommissie is een onafhankelijke groep inwoners die een representatieve afspiegeling vormen van de regio. De leden van deze commissie beoordeelt en rangschikt de projecten om te bepalen welke projecten voor subsidie uit het Regiofonds in aanmerking komen. De adviescommissie beoordeelt de plannen aan de hand van de hierboven genoemde criteria.

Op de regiopagina van Zuidosost-Fryslân stellen de leden zich graag aan je voor!

Hoe vraag ik subsidie aan?

Neem bij het voorbereiden van een aanvraag altijd contact op met het Streekwurkkantoor Zuidoost-Fryslân. Onze projectadviseur kan je deskundig en inhoudelijk advies geven. Dat vergroot de kans op een positieve beoordeling van je aanvraag.

Neem contact op

Stappenplan

1

Neem contact op met Streekwurk Zuidoost Fryslân

2

Werk een voorlopig plan uit en regel de rest van de financiering

3

Presentatie van het conceptplan aan de Adviescommissie

4

Bereid de aanvraag voor

5

Bespreek de aanvraag met de adviseur van Streekwurk. Dan kunnen wij je nog tips geven!

6

Dien de aanvraag tijdig in. Kijk voor de data op de website

7

Beoordeling door de adviescommissie

8

Je ontvangt zo snel mogelijk bericht of het project subsidie ontvangt.

9

Aan de slag!

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

In 2022 zijn er twee periodes waarin je een aanvraag kunt indienen:

  • 10 januari tot en met 3 februari (gesloten)
  • 12 september tot en met 6 oktober

Heb je een idee of wil je een project indienen? Neem dan ruim voor deze data contact op met Streekwurkkantoor Zuidoost-Fryslân. Een projectadviseur bekijkt of het idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt je graag bij de aanvraag.

Neem contact op

Vragen?

Neem contact met ons op! De adviseur van Streekwurk Zuidoost-Fryslân helpt je graag verder. De contactgegevens van onze kantoren vind je op de contactpagina.

Subsidie aanvragen