Ga naar inhoud

Wat willen we met
LEADER in Noordoost-Fryslân bereiken?

In Noordoost-Fryslân zijn veel dorpen en inwoners al heel actief. Energiecoöperaties, nieuwe zorgconcepten, woningbouw, duurzaamheid, leefbaarheid woonomgeving, in Noordoost ‘pakt men de handschoen op’. Veel plaatsen elders in Nederland zijn er jaloers op.

Juist die kracht, jouw kracht, is nodig om het platteland in Noordoost-Fryslân leefbaar te houden. Nieuwe en innovatieve ideeën gericht op het verbeteren van de leefbaarheid willen we met Europees geld ondersteunen. Voor aanloopkosten bij de start van dergelijke initiatieven maar ook voor uitvoeringskosten, kan door de initiatiefnemers financiële steun worden aangevraagd.

De lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) van Noordoost-Fryslân heeft als motto ‘Dorpen aan zet’. Hierbij richting Streekwurk Noordoost-Fryslân zich op de volgende drie thema’s:

Thema’s

1. Versterken van de sociale cohesie;

2. Stimuleren van zelfsturing van dorpen;

3. Stimuleren van sociaal-ondernemerschap.

ACTIELIJNEN

Er zijn zes concrete actielijnen benoemd die bijdragen aan deze thema’s. Jouw idee of initiatief moet passen in één van deze actielijnen:

 1. Naar nieuwe ontmoetingsplekken:
  Creëren van nieuwe ontmoetingsplekken, bij voorkeur in bestaande panden.
 2. Naar zorg(en) voor elkaar:
  Hulp bij organisatie van kleinschalige zorg- en welzijns- voorzieningen en vormen van burenhulp.
 3. Training burgerinitiatief:
  Actieve groepen trainen in burgerinitiatief. Wat kun je zelf doen om je dorp leefbaar te houden?
 4. Naar lerende dorpen:
  Optimaal gebruik maken van de aanwezige kennis in het gebied en van elkaar leren.
 5. Naar zelfvoorzienende dorpen:
  Dorpen/gemeenschappen ondersteunen bij hun proces om zelfvoorzienend of zelfredzaam te worden. Denk daarbij aan innovatieve initiatieven op het gebied van energie, mobiliteit en voorzieningen.
 6. Naar nieuwe verdienmodellen:
  Faciliteren bij het vinden en /of samenstellen van nieuwe verdienmodellen en nieuwe financieringsvormen.

Heb jij ideeën voor projecten die hier mogelijk bij aansluiten en is de subsidieaanvraag hoger dan 43.750 euro? Neem contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe wij je verder kunnen helpen!