Ga naar inhoud

LEADER

Een mooi en leefbaar platteland mogelijk maken

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor de versterking van het platteland. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied. Het gaat dus om projecten ‘fan ûnderen op’ die door inwoners, ondernemers en organisaties worden opgezet, ontwikkeld en beoordeeld. De provincie ondersteunt de uitvoering van het programma in de regio’s Noordoost- en Noordwest-Fryslân.

Wat willen we met LEADER bereiken?

Voor beide regio’s is een LEADER Ontwikkelingsstrategie opgesteld (LOS). Hierin zijn thema’s en doelen bepaald waarmee we per regio het maximale resultaat kunnen halen. Klik op jouw regio om te lezen wat de doelen en thema’s zijn waar je idee aan moet voldoen. Hier kun je ook de volledige ontwikkelprogramma’s vinden. 

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor een LEADER-subsidie moet het project voldoen aan een aantal criteria. Het project:

  • vindt plaats in één of meerdere gemeenten in het gebied Noordoost- of Noordwest-Fryslân (zie de kaarten met de grenzen van de gebieden via de betreffende regio bovenaan deze pagina). 
  • draagt bij aan het verbeteren van de economische veerkracht van de regio en heeft effect op vooraf vastgestelde thema’s. 
  • is innovatief of vernieuwend voor de genoemde gebieden. 
  • heeft een langdurig effect.
  • is haalbaar en uitvoerbaar.
  • komt uit de mienskip (‘fan ûnderen op’) en heeft draagvlak in het gebied.

Wie kan subsidie aanvragen?

Private rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en coöperaties uit Noordoost- en Noordwest Fryslân kunnen LEADER-subsidie aanvragen, maar ook ondernemingen en overheden.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Je kunt maximaal 150.000 euro aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nooit meer dan 50% van de totale kosten van het project. De minimale subsidiebijdrage is 43.750 euro. Dit betekent dat de kosten van het project minstens 87.500 euro bedragen. De subsidiebijdrage van 50% komt van de overheden, te weten de provincie, gemeenten en Europa. De overige 50% van de kosten moet je als aanvrager op een andere wijze financieren. Bijvoorbeeld door inbreng van eigen middelen, fondsen of andere financiers. De subsidiebijdrage wordt uitgekeerd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Lokale Actiegroep

De Lokale Actiegroep (LAG) is een adviescommissie die de projecten beoordeelt en rangschikt om te bepalen welke projecten voor LEADER-subsidie in aanmerking komen. De LAG bestaat uit mensen die een representatieve afspiegeling vormen van de regio. Deze ambassadeurs uit de streek hebben bovendien een actieve, aanjagende en verbindende rol. Zij roepen inwoners, ondernemers, dorpsbelangen en andere betrokken organisaties op om actief mee te denken en te werken aan de toekomst van het gebied.

Op de regio pagina’s stellen de leden zich graag aan je voor!

Hoe vraag ik subsidie aan?

Neem bij het voorbereiden van een aanvraag altijd contact op met het Streekwurkkantoor bij jou in de regio. Onze projectadviseurs kunnen je deskundig en inhoudelijk advies geven. Dat vergroot de kans op een positieve beoordeling van je aanvraag.

Neem contact op

Stappenplan

1

Neem contact op met Streekwurk

2

Werk een voorlopig plan uit en regel de private financiering

3

Presentatie van het conceptplan aan de Lokale Actie Groep

4

Bereid de aanvraag voor

5

Bespreek de aanvraag met de adviseur van Streekwurk. Dan kunnen wij je nog tips geven.

6

Dien de aanvraag tijdig in. Kijk voor de data hieronder.

7

Beoordeling door de Lokale Actie Groep

8

Beoordeling door SNN. Wacht beschikking door provincie af

Binnen 20 weken na sluiting van tender
9

Go!

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Er zijn in 2022 twee perioden waarin de subsidie kan worden aangevraagd.

  • 11 april t/m 9 juni 
  • 12 september t/m 20 oktober

Heb je een idee of wil je een project indienen? Neem dan ruim voor deze data contact op met het Streekwurkkantoor bij jou in de regio. Een projectadviseur bekijkt of het idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt je graag bij de aanvraag.

Neem contact op

Vragen?

Neem contact met ons op! De adviseurs van Streekwurk Noordoost en Noordwest Fryslân helpen je graag verder. De contactgegevens van onze kantoren vind je op de contactpagina.

Subsidie aanvragen