Ga naar inhoud

IMF Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen

Iepen Mienskipsfûns 2024-2027 – Oparbeidzje mei de frijwilligers.

Het Iepen Mienskipsfûns bestaat de komende vier jaar uit drie categorieën: Lytse projekten, Grutte projekten en Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen.

IMF Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stelt de provincie in 2024 en 2025 € 2 miljoen beschikbaar voor verduurzaming aan mienskipsgebouwen. Het fonds wordt twee keer opengesteld voor aanvragen, één keer in 2024 en één keer in 2025.

De eerstvolgende mogelijkheid om subsidie aan te vragen is in de periode van 23 september tot en met 17 oktober 2024. Subsidie wordt alleen verstrekt voor het uitvoeren van minimaal twee verschillende activiteiten die het gebouwgebonden energieverbruik reduceren. Aanvragen kunnen worden ingediend door stichtingen en verenigingen die eigenaar zijn van, dan wel recht van opstal of recht van erfpacht hebben op, bestaand maatschappelijk vastgoed voor gemeenschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie bestaande uit inwoners van uw regio. Zij bepalen op basis van beoordelingscriteria welke projecten subsidie krijgen uit het IMF. De adviescommissie hanteert de volgende criteria voor het beoordelen van verduurzaming van mienskipsgebouwen:

 • Verduurzaming (0-10 punten)
 • Besparing totale jaarlijkse kosten (0-5 punten)
 • Mienskipswaarde (0-10 punten)
 • Bulk bespaarpunten (0-2 punten)

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en de beoordelingscriteria kunt u in onze regeling vinden. Deze vindt u onderaan de pagina.

Subsidie

Per project is maximaal € 35.000,- beschikbaar. Tot een maximum van 30% van uw totale subsidiabele projectkosten. De overige projectkosten zult u dus zelf, of via andere fondsen of overheden (zoals het ISDE of de BOSA) moeten financieren. U mag alleen subsidie aanvragen voor gebouwgebonden verduurzaming en bijkomend onderhoud. Dit betekent dat verlichting rondom een sportveld of het plaatsen van een zonneweide niet in aanmerking komen.

Hulp en advies

Bij het streekkantoor in uw regio kunt u langsgaan voor advies bij het opstellen van uw projectplan en voor hulp bij het doen van uw aanvraag:

 • Bellen of mailen naar het streekkantoor in uw omgeving. Hier zitten betrokken adviseurs om u te helpen.
 • Bellen of mailen naar ons klantcontactcentrum van de provincie.

Subsidie aanvragen: hoe doe ik dit?

U kunt subsidie aanvragen via een digitaal aanvraagformulier op deze website.U vindt op deze link tevens meer informatie en de te gebruiken documenten.

Wat heeft u nodig voor een complete aanvraag:

 • eHerkenning 2+;
 • Een projectplan;
 • Een begroting;
 • Een machtigingsformulier als u namens iemand anders een aanvraag doet.

Goed om te weten:

 • U kunt niet meer dan 30% subsidie aanvragen.
 • U moet minimaal twee verduurzamende maatregelen uitvoeren die het gebouwgebonden energieverbruik reduceren.
 • Na het ontvangen van subsidie krijgt u drie jaar de tijd om uw project te realiseren.

Projectenkaart

Zoekt u voorbeelden van andere projecten, inspiratie voor uw eigen project of wilt u uw eigen project plaatsen? Klik dan op de onderstaande knop.

Projectenkaart