Ga naar inhoud

Iepen Mienskipsfûns

Een bruisende regio mogelijk maken

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerkingen komen voor de subsidie. Denk aan projecten op het gebied van cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Het gaat om ideeën die de leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) is een open en toegankelijke subsidieregeling met weinig regels. De regeling geldt voor de gehele provincie, voor alle regio’s. 

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor een IMF-subsidie moet het project voldoen aan een aantal voorwaarden. Het project:

  • levert een bijdrage aan de leefbaarheid in de regio.
  • komt uit de mienskip (‘fan ûnderen op’) en heeft draagvlak in het gebied.
  • draagt bij aan de leefbaarheid, kansen voor burgers of sociale innovatie.
  • is gericht op bijv. cultuur, duurzame dorpen, cultuurhistorie en landschap.
  • is haalbaar en binnen een jaar (kleine initiatieven) of twee jaar (middelgrote en grote initiatieven) uitvoerbaar.
  • wordt mede door de initiatiefnemer(s) uitgevoerd.

Wie kan subsidie aanvragen?

Private rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en coöperaties kunnen IMF-subsidie aanvragen, maar ook groepen van vijf natuurlijke personen. Daarnaast kunnen ook micro-ondernemingen subsidie aanvragen voor het op de markt brengen van een nieuw product of proces. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Je kunt maximaal 75.000 euro aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nooit meer dan 40% van de subsidiabele kosten. De aanvragen zijn onderverdeeld in drie categorieën: Initiatieven van micro-ondernemingen en kleine initiatieven komen in aanmerking voor maximaal 10.000 euro subsidie, middelgrote initiatieven voor maximaal 35.000 euro subsidie en grote initiatieven voor maximaal 75.000 euro. 

Adviescommissie

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt en rangschikt de projecten om te bepalen welke projecten voor IMF-subsidie in aanmerking komen. De adviescommissie beoordeelt de plannen op: draagvlak, continuïteit, samenwerking, empowerment, ecology en taal. De adviescommissie bestaat uit mensen die een representatieve afspiegeling vormen van de regio. Deze ambassadeurs uit de streek hebben bovendien een actieve, aanjagende en verbindende rol. Zij roepen inwoners, ondernemers, dorpsbelangen en andere betrokken organisaties op om actief mee te denken en te werken aan de toekomst van het gebied.

Op de regio pagina’s stellen de leden zich graag aan je voor!

Inspiratie nodig?

Inspiratie nodig voor uw project of gewoon nieuwsgierig naar wat het Iepen Mienskipsfûns opgeleverd heeft? Bekijk de uitgevoerde projecten per categorie op de Projectenkaart.

Projectenkaart

Hoe vraag ik subsidie aan?

Neem bij het voorbereiden van een aanvraag altijd contact op met het Streekwurkkantoor bij jou in de regio. Zij kunnen je deskundig en inhoudelijk advies geven. Dat vergroot de kans op een positieve beoordeling van je aanvraag.

Neem contact op

Stappenplan

1

Neem contact op met Streekwurk

2

Werk een voorlopig plan uit en regel de rest van de financiering

3

Presentatie van het conceptplan aan de adviescommissie

4

Bereid de aanvraag voor

5

Bespreek de aanvraag met de adviseur van Streekwurk. Dan kunnen wij je nog tips geven.

6

Dien de aanvraag tijdig in. Kijk voor de data op de website.

7

Beoordeling door de adviescommissie en besluitvorming door Gedeputeerde Staten

8

Je ontvangt zo snel mogelijk bericht of het project subsidie ontvangt

9

Aan de slag! Na uitvoering plaats je een verslag en foto op “projecten in beeld”

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Ieder jaar zijn er drie periodes waarin je een aanvraag kunt indienen. In 2022 kun je subsidie aanvragen tijdens de volgende periodes:

  • 10 januari tot en met 3 februari (gesloten)
  • 11 april tot en met 12 mei (gesloten)
  • 12 september tot en met 6 oktober

Heb je een idee of wil je een project indienen? Neem dan ruim voor deze data contact op met het Streekwurkkantoor bij jou in de regio. Een projectadviseur bekijkt of het idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt je graag bij de aanvraag.

Neem contact op

Vragen?

Neem contact met ons op! De adviseurs van Streekwurk helpen je graag verder. De contactgegevens van onze kantoren vind je op de contactpagina.

Subsidie aanvragen

! Aanvragen Iepen Mienskipsfûns in Zuidwest Fryslân

In de regio Zuidwest Fryslân behandelen de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren de aanvragen tot € 10.000,-. Hiervoor kun je bij de dorpen- en wijkencoördinatoren van deze gemeenten terecht. Ook deze contactgegevens staan op de contactpagina vermeld.