Ga naar inhoud

Iepen Mienskipsfûns (IMF)

Iepen Mienskipsfûns 2024-2027: Oparbeidzje mei de frijwilligers.

Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) bestaat de komende vier jaar uit drie categorieën: Lytse projekten, Grutte projekten en Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen.
 
Het IMF gaat ieder jaar twee keer open, in 2024 is dit:

1e openstelling = 18 maart tot en met 11 april (zonder Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen).

2e openstelling = 23 september tot en met 17 oktober (met Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen).

Bal Burgum
IMF Lyts & Grut

Via het IMF stelt de provincie vanaf 2024 tot en met 2027 € 8,5 miljoen beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten in Fryslân. Het IMF Lyts & Grut bestaat uit twee onderdelen: Lytse projekten en Grutte projekten.

De provincie stelt twee keer per jaar het fonds open voor aanvragen. Aanvragen kunnen worden gedaan door stichtingen, verenigingen, coöperaties en groepen van vijf personen.

Projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie bestaande uit inwoners van uw regio. Zij bepalen op basis van beoordelingscriteria welke projecten subsidie krijgen uit het IMF. De adviescommissie kijkt naar de volgende criteria bij Lyts en Grut:

 • Bijdrage aan de mienskip (0-10 punten)
 • Draagvlak & Samenwerking (0-5 punten)
 • Toekomstbestendigheid (0-5 punten)
 • Fryske taal of dialect (0-2 punten, tips voor gebruik onder aan deze pagina)

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en de beoordelingscriteria kunt u in onze regeling vinden. Deze vindt u binnenkort onderaan deze pagina.

Subsidie aanvragen: hoe doe ik dit?

U kunt subsidie aanvragen via een digitaal aanvraagformulier op deze website.U vindt op deze link tevens meer informatie en de te gebruiken documenten,

Wat heeft u nodig voor een complete aanvraag:

 • eHerkenning 2+
  Komt u er niet uit met het aanvragen via eHerkenning? Wilt u ons dan bellen? Dan sturen wij een aanvraagformulier naar u op.
 • Een projectplan (format onder aan deze pagina);
 • Een begroting (format onder aan deze pagina);
 • Een machtigingsformulier als u namens iemand anders een aanvraag doet;

  Goed om te weten:
 • U kunt niet meer dan 30% subsidie aanvragen.
 • Na het ontvangen van subsidie krijgt u twee jaar de tijd om uw project te realiseren.

Twee soorten subsidie

Waarvoor u subsidie aan kunt vragen leest u hieronder:

SoortHoeveelWaar niet voor
Lytsmaximaal €10.000,-
Grutmaximaal €50.000,-speeltoestellen

Let op: wilt u meer aanvragen dan €50.000,-? Kijk dan of LEADER bij u past.

Adviescommissie

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt en rangschikt de projecten om te bepalen welke projecten voor IMF-subsidie in aanmerking komen. De adviescommissie beoordeelt de plannen op: bijdrage aan de mienskip, draagvlak & samenwerking, toekomstbestendigheid en Fryske taal of dialect. De adviescommissie bestaat uit mensen die een representatieve afspiegeling vormen van de regio. Deze ambassadeurs uit de streek hebben bovendien een actieve, aanjagende en verbindende rol. Zij roepen inwoners, ondernemers, dorpsbelangen en andere betrokken organisaties op om actief mee te denken en te werken aan de toekomst van het gebied.

Op de regio pagina’s stellen de leden zich graag aan je voor!

Hulp en advies

Bij het streekkantoor in uw regio kunt u langsgaan voor advies bij het opstellen van uw projectplan en voor hulp bij het doen van uw aanvraag:

 • Bellen of mailen naar het streekkantoor in uw omgeving Hier zitten betrokken adviseurs om u te helpen. Ook kunt u uw projectidee aanmelden via de knop hier naast.
 • Bellen of mailen naar ons klantcontactcentrum van de provincie

Projectenkaart

Zoekt u voorbeelden van andere projecten, inspiratie voor uw eigen project of wilt u uw eigen project plaatsen? Klik dan op de onderstaande knop.

Projectenkaart

Projectidee pitchen

U kunt uw projectidee ook kort toelichten aan de regionale adviescommissie tijdens een ‘Pitchavond’ om te kijken of uw projectidee past bij het IMF. Daarnaast kunt u ook verbeterpunten meekrijgen voor uw projectplan van de adviescommissieleden en andere aanwezigen tijdens deze avond. Wilt u meer weten over deze mogelijkheid?

Neem contact op