Ga naar inhoud

Budget Lokale Innovaties

Een vitale samenleving in het Waddengebied mogelijk maken

Het Waddenfonds investeert in projecten die de samenleving in het Waddengebied vitaal houden. De subsidieregeling ‘Budget Lokale Innovaties’ (BLI) is voor kleinschalige vernieuwende projecten die de leefbaarheid bevorderen, de kwaliteit van het Waddengebied versterken en die bijdragen aan nieuwe of versterking van bestaande netwerken. 

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor subsidie Budget Lokale Innovaties, gelden een aantal criteria. Het initiatief:

 • is op lokale schaal vernieuwend;
 • heeft een eigenstandig karakter;
 • gaat, in het geval van een evenement, om een kleinschalig vanuit de lokale gemeenschap georganiseerd eenmalig cultureel evenement, waarbij een directe koppeling bestaat met de kernwaarden van het Waddengebied.
 • valt binnen het werkingsgebied van het Waddenfonds (zie kaartje onderaan deze pagina).
 • voldoet aan het algemene beoordelingskader van het Waddenfonds.
Neem contact op

Wie kan subsidie aanvragen?

De volgende partijen kunnen de subsidie Budget Lokale Innovaties aanvragen:

 • Gemeenten;
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals verenigingen, stichtingen, coöperaties, etc.
 • Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid;
 • Groepen van ten minste vijf natuurlijke personen;
 • Kerkgenootschappen;
 • Samenwerkingsverbanden van bovengenoemde partijen.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Je kunt maximaal 50.000 euro aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nooit meer dan 50% van de totale kosten van het project. De minimale subsidiebijdrage is 5.000 euro. Er is voor de regeling in totaal een bedrag van 1.000.000 euro beschikbaar.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Neem bij het voorbereiden van een aanvraag altijd contact op met het Streekwurkkantoor bij jou in de regio. Zij kunnen je deskundig en inhoudelijk advies geven. Dat vergroot de kans op een positieve beoordeling van je aanvraag.

Neem contact op

Stappenplan

1

Neem contact op met Streekwurk

2

Werk een voorlopig plan uit en regel de rest van de financiering

3

Bereid de aanvraag voor

4

Bespreek de aanvraag met de adviseur van Streekwurk

5

Dien de aanvraag in via het e-Loket van SNN

6

Beoordeling door het Waddenfonds

7

Je ontvangt zo snel mogelijk bericht of je subsidie ontvangt. Uiterlijk 13 weken.

8

Aan de slag!

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Voor de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI) kun je tussen 11 januari 2022  en  15 december 2022  een aanvraag indienen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld!

Heb je een idee of wil je een project indienen? Neem dan contact op met het Streekwurkkantoor bij jou in de regio. Een projectadviseur bekijkt of het idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt je graag bij de aanvraag.

Neem contact op

Vragen?

Neem contact met ons op! De adviseurs van Streekwurk helpen je graag verder. De contactgegevens van onze kantoren vind je op de contactpagina.

Subsidie aanvragen

Op deze inzoombare kaart kunt u kijken of uw projectlocatie in het werkingsgebied BLI ligt.