Ga naar inhoud

Subsidieregelingen

Streekwurk heeft toegang tot een viertal subsidieregelingen om gebiedsgerichte initiatieven mogelijk te maken. Welke regelingen dat zijn, kun je hieronder lezen. Wil je meer informatie over het aanvragen van subsidie voor een project? De projectadviseurs van Streekwurk adviseren je graag over de subsidiemogelijkheden. Ook kunnen zij je helpen bij het opstellen van het projectplan en bij de subsidieaanvraag. Met onze kennis van projecten en processen, kunnen we je snel duidelijkheid geven over de mogelijk- en onmogelijkheden. We helpen je graag verder! 

Iepen Mienskipsfûns (IMF)

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om projecten van inwoners verder helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerkingen komen voor de subsidie. Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) is een open en toegankelijke subsidieregeling met weinig regels. De regeling geldt voor de gehele provincie Fryslân, voor alle regio’s. 

LEADER

Leader is een Europees subsidieprogramma voor de versterking van het platteland. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied. Het gaat dus om projecten ‘fan ûnderen op’ die door inwoners, ondernemers en organisaties worden opgezet, ontwikkeld en beoordeeld. De provincie ondersteunt de uitvoering van het programma in de regio’s Noordoost- en Noordwest-Fryslân.

Regiofonds

Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds. Het is bedoeld om grotere initiatieven die dorpen of gemeenten overstijgen, mogelijk te maken. Het Regiofonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland.

Budget Lokale Innovaties (BLI)

Het Waddenfonds investeert in projecten die de samenleving in het Waddengebied vitaal houden. De subsidieregeling ‘Budget Lokale Innovaties’ is voor kleinschalige vernieuwende projecten die de leefbaarheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. De regeling steunt projecten op de Waddeneilanden en in delen van Zuidwest-, Noordwest- en Noordoost Fryslân.