Ga naar inhoud

Streekwurk Zuidwest-Fryslân

Streekwurk Zuidwest is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. 

Een belangrijk onderdeel van ons werk in de regio is de zogenaamde gebiedsagenda Súdwesthoeke. Hierin werken de provincie, Wetterskip Fryslân en de twee gemeentes samen aan de ontwikkeling van de regio. De belangrijkste thema’s van deze uitvoeringsagenda zijn: Vitale Kernen, Stedelijke Zone (A6/A7), Natuurinclusief Platteland en de Friese IJsselmeerkust. 

De gebiedsagenda is bedoeld om projecten die bijdragen aan een sterke regio, samen met alle partners zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Het gaat hierbij niet alleen om overheidsprojecten, maar ook om projecten die door burgers, bedrijven en organisaties worden aangedragen. In dat geval worden beleidsthema’s van de overheden, met bijbehorende budgetten, gekoppeld aan draagvlak en initiatief in de regio. Een voorbeeld hiervan zijn Grote Maatschappelijke Initiatieven, waarbij inwoners zich verenigen om samen aan de slag te gaan voor hun omgeving. Zulke burgerinitiatieven spelen op dit moment onder andere bij het Tjeukemeer en het Nannewiid.  

Initiatieven uit de mienskip faciliteren en ondersteunen we ook op andere manieren. Onze projectadviseurs kunnen initiatiefnemers verder helpen. Bijvoorbeeld door te adviseren over en te begeleiden bij subsidieaanvragen (IMF en BLI). Of door hen te koppelen aan andere initiatiefnemers en/of gebiedsprocessen.

Heb jij een goed idee?

Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke inwoners uit Zuidwest Fryslân die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun regio te verbeteren! Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF)  stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om deze projecten verder te helpen.

Ook het Waddenfonds steunt projecten in delen van onze regio met de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI).

Hulp nodig? Neem contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe wij je verder kunnen helpen!

Neem contact op

Maak kennis met ons team

Wim van Gorkum

Gebiedscoördinator
E: w.vangorkum@fryslan.frl

Cor Brouwer

Programmamanager LEADER en adviseur Streekwurk
E: c.brouwer@fryslan.frl

Dorrit Jorritsma

Projectadviseur
E: d.jorritsma@fryslan.frl

Hilde Groen

Officemanager
E: h.w.groen@fryslan.frl
Adviescommissie

Nadat je de officiële aanvraag voor subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns bij ons hebt ingediend, word je project voorgelegd aan de adviescommissie Zuidwest-Fryslân. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke groep van bestuurders en inwoners uit de regio. Zij beoordelen of je project in aanmerking komt voor subsidie.

Maak kennis met de adviescommissieleden

Uitgelicht project

Lemster Sjerke wordt weer een ontmoetingsplek

De voormalig gereformeerde kerk in Lemmer krijgt een nieuwe bestemming. Met het project Lemster Sjerke moet de kerk omgebouwd worden tot een ontmoetingsplek voor jong en oud, échte Lemsters of mensen die nieuw zijn in het dorp. ,,Iedereen is welkom’’, aldus initiatiefnemer Amanda Boesjes.

Amanda is geboren en getogen in Lemmer en is van plan om samen met haar vriend terug te verhuizen van Amsterdam naar haar geboortedorp. Bijzonder is dat haar ‘pake’ ooit de man achter het buurthuis van Lemmer was, waar zelfs bands als de Golden Earring optraden. ,,Ook Beatrix heeft het buurthuis destijds bezocht en dat zorgde voor reuring in het dorp. Vlak voor zijn overlijden heb ik hem beloofd om weer een plek zoals het buurthuis De Helling in Lemmer te creëren’’, vertelt Amanda. Deze belofte is nu dichterbij dan ooit. Binnen afzienbare tijd moet de verbouwing klaar zijn. In het voormalige kerkgebouw komt naast een ontmoetingsplek een Papagenohuis met woningen voor jongeren met autisme. Ook de GGD doet haar intrede in het gebouw.

Lees het hele verhaal