Ga naar inhoud

Streekwurk
Zuidoost-Fryslân

Streekwurk Zuidoost Fryslân draagt bij aan de samenwerking tussen de gemeenten Heerenveen, Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Gezamenlijk hebben we een Regio Deal gesloten met het Rijk, waarmee we investeren in vitale dorpen en een veerkrachtig landschap om zo te werken aan een regio met toekomstkracht. 

Ook maatschappelijke initiatieven kunnen bij ons terecht. Wij helpen met het verder ontwikkelen van ideeën, het vinden van samenwerking en het koppelen van kansen om de leefbaarheid in onze regio te behouden en te vergroten. Financiële ondersteuning kunnen we bieden door subsidiemogelijkheden vanuit het IMF (Iepen Mienskipsfûns) van de provincie Fryslân en het Regiofonds van de Regio Deal-partners. Voor vragen over beide regelingen en hulp bij het indienen van een subsidieaanvraag kunt u ook bij Streekwurk Zuidoost terecht.

Heb jij een goed idee?

Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke inwoners uit Zuidoost Fryslân die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun regio te verbeteren! Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF)  stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om deze projecten verder te helpen.

Inwoners uit Zuidoost Fryslân kunnen ook subsidie aanvragen uit het Regiofonds. Dit fonds is voor initiatieven die de samenwerking en leefbaarheid in de regio verbeteren. Het is bedoeld om grotere initiatieven die dorpen of gemeenten overstijgen, mogelijk te maken.

Hulp nodig? Neem contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe wij je verder kunnen helpen!

Neem contact op

Maak kennis met ons team

Gerda Baarsma-Bosma

Gebiedscoördinator
E: g.baarsma@fryslan.frl

Peter Algra

Projectadviseur
E: p.algra@fryslan.frl

Louise Stutterheim-Letsch

Officemanager
E: l.stutterheim@fryslan.frl
Adviescommissie

Nadat je de officiële aanvraag voor subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns of het Regiofonds bij ons hebt ingediend, word je project voorgelegd aan onze adviescommissie. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke groep van bestuurders en inwoners uit de regio Zuidoost-Fryslân. Zij beoordelen of je project in aanmerking komt voor subsidie.

Maak kennis met de adviescommissieleden

Uitgelicht project

De meerwaarde van Streekwurk bij de regionale samenwerking

Samenwerking is hét toverwoord als het gaat om de Regiodeal in Zuidoost-Friesland. Streekwurk speelt daarbij een belangrijke rol. Zo is Streekwurk verantwoordelijk voor de uitvoering van het Regiofonds waar initiatiefnemers met een goed idee hun aanvraag kunnen indienen.

De Regiodeal geeft een stevige impuls aan Zuidoost-Friesland met geld van het Rijk en de regio. Daarnaast is het een mooi hulpmiddel om de samenwerking tussen de verschillende partijen te verstevigen. Dat stelt gebiedscoördinator Gerda Baarsma van Streekwurk in Zuidoost-Friesland. Eens in de twee weken heeft ze overleg met de vijf gemeenten in het gebied, Wetterskip Fryslân en het Rijk. Zelf vertegenwoordigt zij namens Streekwurk de provincie Fryslân. ,,Vanuit mijn rol kan ik mensen met elkaar in contact brengen. Die verbindende rol van Streekwurk is heel belangrijk, zeker in deze coronatijd’’, stelt Gerda Baarsma.

Lees het hele verhaal

Regio Deal Zuidoost-Friesland

De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. Met de mienskip slaan we de handen ineen om hun dorpen en het landschap nog sterker te maken. Zo blijft dit unieke gebied een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst.

De Regio Deal Zuidoost-Friesland is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk.

Meer weten?