Ga naar inhoud

Streekwurk
Noordwest-Fryslân

Streekwurk Noordwest is een onderdeel van de Provincie Fryslân, dat zich inzet voor de leefbaarheid in de regio Noordwest Fryslân. Het gaat hierbij om de Gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden. Een gebied dat zich kenmerkt met aanpakkers die zich willen inzetten voor hun regio.

Inwoners uit de regio komen bij ons voor ondersteuning bij de ontwikkeling van initiatieven die hun leefomgeving mooier maken. Wij hebben toegang tot meerdere subsidieregelingen. Daarmee helpen wij initiatiefnemers bij het realiseren van hun project. Naast geld koppelen we kennis en partners uit ons brede netwerk aan initiatieven om ze verder te brengen.

We werken samen met de regio aan het versterken van de (economische) veerkracht van Noordwest Fryslân. We zette primair in op het versterken van initiatieven van mensen en organisaties gericht op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We willen de relatie tussen stad en platteland verstevigen, kortom samen werken aan een toekomstbestendige economie, aan een gebied waar het prettig wonen en leven is, nu en in de toekomst.

Heb jij een goed idee?

Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke eilandbewoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid op hun eiland te verbeteren! Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om deze projecten van de eilanders verder te helpen.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor de versterking van het platteland. De provincie ondersteunt de uitvoering van het programma in de regio Noordwest-Fryslân.

Ook het Waddenfonds steunt projecten met de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI).

Hulp nodig? Neem contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe wij je verder kunnen helpen!

Neem contact op

Maak kennis met ons team

Lia van Dijk

Gebiedscoördinator
E: l.r.vandijk@fryslan.frl

Richt Sterk

Projectadviseur
E: r.sterk@fryslan.frl

Marieke Dykstra

Projectadviseur
E: m.dykstra@fryslan.frl

Jeanette Lenoir

Officemanager
E: lenoirpp@fryslan.frl
Adviescommissie

Nadat je de officiële aanvraag voor subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns of LEADER bij ons hebt ingediend, word je project voorgelegd aan de adviescommissie Noordwest-Fryslân. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke groep van bestuurders en inwoners uit de regio. Zij beoordelen of je project in aanmerking komt voor subsidie.

Maak kennis met de adviescommissieleden

Uitgelicht project

Bij Netwerkcentrum de Opstap in Sint Jacobiparochie hoort iedereen erbij

Netwerkcentrum de Opstap in Sint Jacobiparochie is nog niet eens een jaar open en nu al beleven de vrijwilligers en initiatiefnemer Bertina Algra wekelijks kippenvelmomenten. ,,Het is zo mooi om te zien wat voor contacten hier ontstaan. Iedereen doet mee.’’

Het idee voor het oprichten van een ontmoetingsplek is ontstaan door een schoolopdracht van Bertina Algra die de HBO-opleiding Social Work heeft gevolgd. ,,We moesten een sociale onderneming beginnen en aangeven waarom we dat wilden. Mijn argument was heel duidelijk: ik wilde het verschil maken voor mensen die het minder getroffen hebben, mensen die buiten de maatschappij vallen. Hoe? Door mensen onderling met elkaar te verbinden’’, vertelt Bertina.

Lees het hele verhaal