Ga naar inhoud

Streekwurk
Noordoost-Fryslân

Houtwallen pingo's

Streekwurk Noordoost is een onderdeel van de Provincie Fryslân, dat zich inzet voor de leefbaarheid in de regio Noordoost Fryslân. Het gaat hierbij om de Gemeentes Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Noardeast-Fryslân en Achtkarspelen. Een gebied dat zich kenmerkt met doorpakkers die zich willen inzetten voor hun regio. 

Inwoners uit de regio komen bij ons voor ondersteuning bij de ontwikkeling van initiatieven die hun leefomgeving mooier maken. Wij hebben toegang tot meerdere subsidieregelingen. Daarmee helpen wij initiatiefnemers bij het realiseren van hun project. Naast geld koppelen we kennis en partners uit ons brede netwerk aan initiatieven om ze verder te brengen.

We werken samen met de regio aan een toekomstbestendige economie, aan een gebied waar het prettig wonen en leven is, nu en in de toekomst. Deze ambities liggen vast in de Versnellingsagenda en de Agenda Netwerk Noordoost. De doelstelling van de regio is om in 2040 Topregio te zijn van Noord Nederland als het gaat om wonen, werken en recreëren.

Heb jij een goed idee?

Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke inwoners uit Noordoost Fryslân die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun regio te verbeteren! Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om deze projecten verder te helpen.

Ook het Waddenfonds steunt projecten in delen van onze regio met de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI) van het Waddenfonds.

Hulp nodig? Neem contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe wij je verder kunnen helpen!

Neem contact op

Maak kennis met ons team

Gerda Baarsma-Bosma

Gebiedscoördinator
E: g.baarsma@fryslan.frl

Gerwin van Oene

Coördinator LEADER-programma
E: g.vanoene@fryslan.frl

Nicky Bouma

Projectadviseur
E: n.bouma@fryslan.frl

Margriet van den Berg

Officemanager
E: margriet.vandenberg@fryslan.frl
Bal Burgum
Adviescommissie

Nadat je de officiële aanvraag voor subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns bij ons hebt ingediend, word je project voorgelegd aan de adviescommissie Noordoost-Fryslân. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke groep van bestuurders en inwoners uit de regio. Zij beoordelen of je project in aanmerking komt voor subsidie.

Maak kennis met de adviescommissieleden

Uitgelicht project

Nieuw stationsrestaurant in Feanwâlden: alles in één

Het stationsrestaurant in Feanwâlden is compleet vernieuwd. Het is niet zomaar een gebouw, maar een koffie-lunchroom met een verhaal. Drijvende krachten achter dit verhaal zijn Gooitzen Hager en Martina Tolsma die – toeval of niet – op loopafstand van ‘De Ferbining’ wonen.

,,Onze passie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig mee te laten draaien in de samenleving’’, vertelt Martina die jaren werkzaam was als vakleerkracht Zorg en Welzijn op de Wingerd in Damwâld. Haar man Gooitzen werkte ruim dertig jaar in de Beveiliging maar heeft zijn baan opgezegd om volledig voor dit nieuwe avontuur te gaan.

Lees het hele verhaal
Gooitzen Hager en Martina Tolsma in De Ferbining

Noordoost Fryslân wil in 2040 dé Noordelijke topregio zijn

Versnellingsagenda/ ANNO

Het Rijk, de provincie Fryslân en de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel stellen gezamenlijk subsidie beschikbaar om de economische groei in de regio Noordoost Fryslân te versnellen. De focus ligt daarbij op de sectoren waar de regio sterk in is: bouw(nijverheid), metaal(industrie), agrofood en recreatie & toerisme. De subsidieregeling Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal die met het Rijk is afgesloten om de kracht van de regio te versterken.

Meer weten?
Ondertekening
Foto: Marcel van Kammen. V.l.n.r. Gedeputeerde Klaas Fokkinga, burgemeester Oebele Brouwer (Achtkarspelen), Otto van Galiën, lid dagelijks bestuur (Wetterskip Fryslân), burgemeester Klaas Agricola (Dantumadiel), locoburgemeester Gelbrig Hoekstra (Tytsjerkstradiel), burgemeester Johannes Kramer (Noardeast-Fryslân)