Ga naar inhoud

Streekwurk
dicht bij de Mienskip

Opstap

Een streekgerichte aanpak is de sleutel naar provinciaal leefgeluk.

We geloven in een regionale aanpak en binding met de streek. Daarom werken we gebiedsgericht, met ‘Streekwurkers’ die geworteld zijn in de streek. Zij kennen de kenmerken en uitdagingen van de streek en hebben er hun netwerk. En de streek kent ons.

Wij zijn er van overtuigd dat een project alleen overeind blijft, als het in de basis wordt gedragen door de mienskip. Als de mienskip het initiatief neemt en actief betrokken is in het hele proces, dan wordt het werk echt iets van de mensen en van de streek.

Continue zoeken we verbinding met andere regionale samenwerkingsstructuren. Streekwurk kan partijen thema-overstijgend aan elkaar verbinden. Zo kan een initiatief dat klein begint uiteindelijk impact hebben op een groter gebied en op meer mensen.

Wij ondersteunen en vergroten initiatieven die de regio vooruit helpen.

Streekwurk altijd dichtbij

We werken in vijf regio’s met in elke regio een eigen streekkantoor, dichtbij de inwoners. Per gebied is vastgesteld welke thema’s belangrijk zijn voor de ontwikkeling naar de toekomst.

Daarmee zijn ook de subsidiemogelijkheden verschillend per regio.

Ook maken we deel uit van diverse samenwerkingsverbanden. In de regio Zuidoost Fryslân nemen we bijvoorbeeld deel aan de uitwerking van de Regio Deal. In Zuidwest Fryslân is de regionale samenwerking van de vier samenwerkende overheden aangescherpt met een vijftal opgaven. 

Benieuwd naar de mogelijkheden en ontwikkelingen bij jou in de regio? Klik op je regio voor meer informatie!