Ga naar inhoud

Regiobezoek team Streekwurk in Zuidwest-Fryslân

Donderdag 15 september is het team van Streekwurk op bezoek geweest bij de collega’s in de regio Zuidwest-Fryslân. Zij hebben verteld over hun werkwijze en de ontwikkelingen in deze regio. Zo kunnen we kennis met elkaar delen en samen kijken hoe we ons werk in de verschillende regio’s goed op elkaar kunnen afstemmen. De volgende onderdelen stonden op het programma:

De Tiid in Bolsward
Uiteraard gingen we op bezoek bij een aantal projecten. Sietse la Roi, projectleider bij de gemeente Súdwest-Fryslân, nam ons mee in het nieuwbouwproces van De Tiid in Bolsward. Vanuit het Iepen Mienskipsfûns is er een bijdrage geleverd aan de realisatie van een tentoonstellingsruimte in dit prachtige gebouw.

Restaurant De Prins in Makkum
Collega en projectleider Agrarisch Natuur – en Landschapsbeheer Jetze Genee, nam ons, tijdens de lunch in Makkum, mee in de opgaven waar zij voor staan en de rol van Streekwurk daarin. Vervolgens presenteerde Kathi Wortmann, van plaatselijk belang Makkum, de herbestemmingsplannen van de Waag en de Tichelaarfabriek. Met procesgeld vanuit Streekwurk konden zij deze plannen uitwerken.

Tichelaarfabriek
In de middag leidde directeur Harm van der Ploeg ons rond door de huidige Tichelaarfabriek in Makkum. Koninklijke Tichelaar (1572) is het oudste keramiekbedrijf in Nederland en wereldwijd een begrip op het gebied van keramiek en glazuren. Dit jaar bestaat de Tichelaarfabiek in Makkum 450 jaar. Stichting Frysk Tichelwurk wil in dit jubileumjaar, in de oude fabriek in Makkum, op een laagdrempelige manier tonen hoe de unieke kennis en ervaring van Tichelaar doorontwikkeld en ingezet kan worden. De focus van dit project ligt op innovatie en duurzaamheid m.b.t. keramiek. Een tweetal designbureaus/kunstenaars vertelden in het atelier, hoe zij op zoek zijn naar nieuwe methoden om duurzame producten te ontwikkelen en materialen duurzaam te hergebruiken.

LF2028-prijs
De stichting kreeg eerder dit jaar een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns voor dit project. Daarnaast mochten wij de initiatiefnemers vandaag ook nog eens extra verrassenmet de LF2028-prijs. Het bedrag van 2028 euro is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in samenwerking met LF2028 is opgezet. De cheque werd dankbaar in ontvangst genomen. Uit het juryrapport: De jury vindt het een sterk concept waarbij keramiek toekomstbestendig wordt gemaakt. Met een artist-in-residence-project dat publiek toegankelijk is, slaat dit project een brug tussen 450 jaar geschiedenis en de actuele noodzaak om duurzaam te innoveren.

Leefbaarheid in Fryslân
Een inspirerende dag voor de medewerkers van Streekwurk. We hebben gezien wat ons werk in de praktijk betekent en we konden het enthousiasme onderling versterken. Met elkaar willen we ook in de toekomst dit soort prachtige initiatieven vanuit de mienskip en gebiedsgerichte projecten van onderop, zo goed mogelijk met elkaar verder helpen. Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan het vergroten van de leefbaarheid in Fryslân. Streekwurk ZW-Fryslân bedankt voor deze waardevolle dag!