Ga naar inhoud

“Verduurzaming en uitbreiding MFA De Dobbe is een ‘boppeslach’ voor Anjumers”

Multifunctioneel centrum MFA De Dobbe heeft met behulp van LEADER-subsidie het gebouw kunnen verduurzamen en verbouwen. De voormalige kerk is nu een plek geworden waar inwoners van Anjum samenkomen om verschillende activiteiten te ondernemen.

Een nieuw gebouw

Jurjen Rosier, penningmeester en lid van  het bestuur MFA de Dobbe is enthousiast over het nieuwe pand. “We hebben onderzocht of we het oude gebouw konden renoveren. Maar we kwamen er snel achter dat het te oud was. Vervolgens zijn er plannen gekomen voor nieuwbouw. Driekwart van het gebouw is nieuwbouw. Bijvoorbeeld het medische gedeelte, de foyer en het NAM-kantoor. Een gedeelte van het oude kerkgebouw hebben we laten staan, het zou zonde zijn om dat te vernieuwen”. aldus Rosier. Het nieuwe pand is ontstaan in samenwerking met de NAM. Waarvan ook kantoren in het pand gevestigd zijn.

Verschillende activiteiten voor jong en oud

Door de activiteitencommissie en vrijwilligers worden er elke week gezellige bijeenkomsten georganiseerd. Zoals een dorpshuiskamer waar inwoners onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen praten, jeu-de-boulen, handwerken, biljarten en sjoelen. Ook voor de kinderen en jongeren uit het dorp en omstreken worden er vaak activiteiten georganiseerd. Zo vond er laatst een GPS-tocht en een pubquiz plaats. Naast deze voorzieningen, hebben ook organisaties en bedrijven zich in het pand gevestigd. Er is een groot medisch gedeelte. Met een huisartsenpraktijk, fysiotherapeut en thuiszorg. Er zit zelfs een kapper, kinderopvang en buitenschoolse opvang en een pedicure in het pand. Ook maken de kerk, begrafenisvereniging De Laatste Eer, muziekschool Opus 3, muziekvereniging Halleluja en de biljartverening ABC gebruik van de ruimtes. Daarnaast is het pand zeer geschikt voor feesten en partijen.

Samenwerking met Streekwurk

Jurjen Rosier heeft de samenwerking met Streekwurk als prettig ervaren. “Het is heel toegankelijk dat je als burger gewoon aan kunt kloppen bij het kantoor in Burgum en dat je met de adviseurs in gesprek kunt gaan. Wij kunnen ze vragen hoe we dit op moeten pakken, of we het goed doen. Ik ken Gerwin van Oene via Doarpswurk en het Iepen Mienskipsfûns en zo zijn we bij Streekwurk terecht gekomen. Door de LEADER-subsidie van Streekwurk hebben we de buitenschoolse opvang kunnen financieren. En we hebben een slag in de verduurzaming gemaakt. In het oude gedeelte zaten we nog op gas en elektra. We zijn overgegaan op warmtepompen en zonnepanelen. Het nieuwe pand is een ‘boppeslach’ voor de inwoners, medewerkers en vrijwilligers”. aldus Rosier. Het draagvlak van de inwoners van Anjum en omstreken voor dit project was enorm. Maar liefst 95.000 euro is opgehaald door de bevolking van Anjum en de kinderopvang is door vrijwilligers gerealiseerd.

Meer informatie: https://www.mfadedobbe.nl