Ga naar inhoud

Sterke Yerke: een reis tegen plastic soup

Met het nieuw gebouwde zeilvlot Sterke Yerke IV als blikvanger wil de Leeuwarder Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem Plastic in Zee. De stichting zet zich al jaren in voor het milieu en heeft vele avonturen beleefd met een zelfgemaakt zeilvlot. De leden vinden het tijd worden om het stokje over te dragen aan de jeugd van nu.

Het toeval wil dat – in de periode dat het idee ontstond – de MSC Zoe honderden containers verloor boven de Waddeneilanden met een grote milieuramp tot gevolg. ,,Die containers bewezen nog eens extra hoe belangrijk dit project is’’, aldus bestuurslid Margreeth Themmen. Na de grote vervuiling bleek dat een goed wetenschappelijk onderzoek en constante monitoring voor de toekomst nodig is om ervoor te zorgen dat de vervuiler betaalt. ,,Naast nulmetingen van plastic in zee, willen we met Sterke Yerke vooral ook de bewustwording vergroten van het probleem en zoveel mogelijk mensen zelf aanzetten tot actie. Het mooie aan dit project is dat we met schoolgaande jeugd van de Friese Waddeneilanden samenwerken aan een plasticvrije Waddenzee’’, vertelt Margreeth Themmen die in het dagelijks leven consultant onderwijs is bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Doop van het vlot

Het was de bedoeling om het zeilvlot samen met Friese studenten van de ROC Friese Poort opleiding Maritieme Techniek te bouwen als stageopdracht. Corona gooide echter roet in het eten. ,,We moesten nu veel meer zelf doen of het werk uitbesteden. Met dank aan de heren van Scheepsreparatie Friesland (SRF) in Harlingen is het gelukt. De doop van het vlot volgt in het voorjaar’’, aldus Margreeth. Ze is trots op het project, vooral omdat ze op deze manier een bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Om het project te realiseren was veel geld nodig. ,,We wilden jongeren laten zien dat je door lef te hebben veel kunt bereiken. We zijn op zoek gegaan naar sponsoren en hebben gelden aangewend.’’

Van onder naar boven en van links naar rechts: Marten Reitsma (bestuurslid), Johan Vos (voorzitter), Ed Huisman (nautisch adviseur), Margreeth Temmen (bestuurslid) en Franc Vergnes (commercieel adviseur)

Go-moment

De subsidie van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) was voor de initiatiefnemers van het project heel belangrijk. ,,Bij de aanvraag kregen we hulp van Tjeerd Hazenberg van het kantoor van Streekwurk Friese Waddeneilanden in Harlingen. Hij heeft ons uitstekend begeleid. We hebben vooral de haalbaarheid van het project besproken. Het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld. Ons project sluit naadloos aan bij alle eisen die aan projecten worden gesteld. Zo staat het verbeteren van de leefomgeving bij ons voorop’’, legt Margreeth uit. Dat de aanvraag van 75.000 euro vanuit het IMF gehonoreerd werd was voor de betrokkenen een Go-moment. ,,We konden nu echt starten met de bouw van het vlot. Het gaf ons team vertrouwen om door te gaan. Bovendien was het een bevestiging dat ook anderen geloven in ons project.’’

‘Dankzij de subsidie konden we nu echt starten met de bouw van het vlot. Het gaf ons team vertrouwen om door te gaan.’

Vlotbouwwedstrijden

Bijkomend voordeel was dat nu ook andere organisaties die nauw verbonden zijn met de Waddenzee het zagen zitten om zich aan te sluiten bij het project, zoals de Waddenvereniging, Nederlands Instituut voor Zee onderzoek (NIOZ) en Wageningen Universiteit en Research (WUR). Zelf zit Margreeth in het educatieve team van waaruit onder andere vlotbouwwedstrijden en avontuurlijke natuurbelevingstochten met het vlot Sterke Yerke IV op het Wad worden georganiseerd. Ook is er een lees- en werkboek geschreven: ‘Nee heb je, ja kun je krijgen’ of in het Fries ‘Nee hast, ja kinst krije’. ,,Op deze manier willen we kinderen bewust maken van al het overbodige plastic en laten zien dat zij zelf het verschil kunnen maken.’’

Meer informatie: www.sterkeyerke.nl