Ga naar inhoud

Inwoners zelf aan het roer bij project De Tsjûkemar

Dat Streekwurk meer doet dan alleen subsidies verstrekken bewijst de samenwerking die ontstaan is bij het project De Tsjûkemar. Rondom dit meer wil de Club van Aanjagers een gebied ontwikkelen dat aantrekkelijk is voor iedereen. Wim van Gorkum is vanuit Streekwurk contactpersoon tussen twee werelden die dankzij dit grootschalige project bij elkaar komen.

Het is alweer zeven jaar geleden dat een groep enthousiaste ondernemers na een bijeenkomst van de gemeente bij elkaar kwam en ‘iets’ rondom het meer wilde doen. ,,Al snel kwamen we tot de ontdekking dat het niet meer van deze tijd is om ons wensenlijstje over de schutting bij de gemeente te gooien. We wilden zelf aan het roer staan’’, vertelt Frans Heesen die sindsdien voorzitter is van de Club van Aanjagers, bestaande uit een bestuur en tientallen vrijwilligers. Uit de club zijn negen werkgroepen ontstaan die elk met hun eigen project bezig zijn. Dit varieert van het creëren van een kitesurflocatie tot het realiseren van een waterkskibaan. Maar ook ‘Gebiedsonderwijs’ in samenwerking met de elf basisscholen en ‘Buorkje mei Wearde’, het waardevolle werk van jonge boeren maken deel uit van het project.

Verbindende rol

Het project De Tsjûkemar is een pilot voor een groot maatschappelijk initiatief. Nog nooit eerder waren er zoveel verschillende afdelingen betrokken bij één project. ,,En dat is ook meteen de valkuil’’, stelt Frans Heesen. ,,Er is niet een duidelijke scheiding tussen provincie en gemeente, dus als wij een vraag hebben aan de overheid weten we niet bij wie we moeten zijn. Daar kan Streekwurk een belangrijke rol in spelen.’’ Gebiedscoördinator Wim van Gorkum geeft toe dat het nog ingewikkeld is om een project dat meerdere dorpen overstijgt een plekje te geven binnen de provincie. ,,Ik probeer daarin een verbinder te zijn’’, stelt Van Gorkum. Volgens de voorzitter van de Club van Aanjagers is Streekwurk daar goed in geslaagd. Heesen: ,,Wij zijn vernieuwend, maar gelukkig is Streekwurk in staat om flexibel met de regels om te gaan. Het tekenen van de intentieovereenkomst in 2019 is daarbij een belangrijk startpunt geweest.’’

‘We willen allemaal graag, maar in de praktijk werkt het anders dan

bij ondernemers. Het is een project van de lange adem.’

Zoektocht

Nog steeds is het voor alle partijen een uitdaging om alles goed te organiseren. ,,Het is een hele zoektocht, want wij willen graag bezig zijn met het ontwikkelen van het gebied en niet met de organisatie binnen de overheden. Toch weten wij nu dat we daar niet omheen kunnen en dat we voor het realiseren van projecten rondom de Tsjûkemar in totaal tien tot vijftien jaar moeten uittrekken’’, stelt Heesen. Van Gorkum is blij dat Heesen begrip heeft dat dit gebiedsgerichte project tijd kost. ,,We willen allemaal graag, maar in de praktijk werkt het anders dan bij ondernemers. Het is een project van de lange adem. Toch denk ik dat de provincie – en in het verlengde andere overheden – beleidsmatig klaar is voor het bedienen van dit type projecten. Onze rol is dat we zorgen dat de communicatielijnen open blijven. Wij proberen daarbij flexibel binnen de kaders te bewegen en als wegwijspiet te functioneren.’’

Vrijwilligers

Dat is meteen ook het struikelblok waar diezelfde enthousiaste ondernemers tegenaan lopen. Doordat er veel tijd nodig is om projecten af te ronden, haken vrijwilligers af. De coronaperiode heeft dit nog eens extra versterkt. Heesen: ,,Voor ons zijn de vrijwilligers, oftewel de bewoners, het kapitaal van dit gebied. Daar moet je zuinig mee zijn. Ik denk dat het dan ook belangrijk is voor de overheid om goed na te denken hoe je deze vrijwilligers de waardering kunt geven die ze verdienen. Anders haken ze af. En voor ons is het juist belangrijk dat wij als inwoners zelf aan het roer blijven staan. Dat De Tsjûkemar een mienskipsproject blijft en niet wordt overgenomen door de provincie. Alleen dan wil de mienskip zich ervoor inzetten. Dat is juist de kracht van De Tsjûkemar.’’

Gebiedscoördinator Wim van Gorkum en Frans Heesen, voorzitter is van de Club van Aanjagers Tsjûkemar. Foto: Marcel van Kammen