Ga naar inhoud

De meerwaarde van Streekwurk bij de regionale samenwerking

Samenwerking is hét toverwoord als het gaat om de Regiodeal in Zuidoost-Friesland. Streekwurk speelt daarbij een belangrijke rol. Zo is Streekwurk verantwoordelijk voor de uitvoering van het Regiofonds waar initiatiefnemers met een goed idee hun aanvraag kunnen indienen.

De Regiodeal geeft een stevige impuls aan Zuidoost-Friesland met geld van het Rijk en de regio. Daarnaast is het een mooi hulpmiddel om de samenwerking tussen de verschillende partijen te verstevigen. Dat stelt gebiedscoördinator Gerda Baarsma van Streekwurk in Zuidoost-Friesland. Eens in de twee weken heeft ze overleg met de vijf gemeenten in het gebied, Wetterskip Fryslân en het Rijk. Zelf vertegenwoordigt zij namens Streekwurk de provincie Fryslân. ,,Vanuit mijn rol kan ik mensen met elkaar in contact brengen. Die verbindende rol van Streekwurk is heel belangrijk, zeker in deze coronatijd’’, stelt Gerda Baarsma. Het voordeel van Streekwurk is volgens haar dat de mensen vanuit kantoren in de regio werken, dicht bij de mensen. ,,Mensen hebben bij het provinciehuis vaak toch het idee dat er vanuit een ivoren toren gewerkt wordt. Het kantoor van Streekwurk in Zuidoost-Friesland is te vinden in de bibliotheek in Gorredijk. Dat is veel laagdrempeliger.’’

V.l.n.r.: Louise Stutterheim, Peter Algra, Nynke Talsma en Gerda Baarsma

Succesvolle werkwijze

Volgens coördinator Nynke Talsma van de Regiodeal is dit ook de reden dat Streekwurk verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Regiofonds. ,,Met  het Iepen Mienskipsfûns (IMF) heeft Streekwurk een succesvolle werkwijze ontwikkeld, dus dan is het mooi dat zij deze ervaring hier inzetten en deze rol op zich nemen’’, stelt Talsma. Normaal gesproken zou dit niet de taak van de provincie zijn geweest – aangezien de gemeente Heerenveen projecttrekker is van het Regiofonds – maar de verschillende partijen zijn het erover eens dat de ‘mienskip’ op deze manier het beste bediend wordt. Inmiddels zijn de eerste projecten al van start gegaan met dank aan subsidie vanuit het Regiofonds. ,,Met de mienskip slaan we de handen ineen om hun dorpen en het landschap nog sterker te maken’’, aldus de coördinator. Het fonds is bedoeld voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen. Talsma wordt overigens bij haar werk voor de Regiodeal ondersteund door de office manager van het Streekwurk kantoor, Louise Stutterheim. Het combineren van deze twee functies door Stutterheim draagt ook bij aan een goede samenwerking.

‘Met  het Iepen Mienskipsfûns (IMF) heeft Streekwurk een succesvolle werkwijze ontwikkeld, dus dan is het mooi dat zij deze ervaring hier inzetten en deze rol op zich nemen’

Streekwurk weet wat er speelt

Omdat het bij het  Regiofonds om grotere projecten gaat die in verschillende gemeenten spelen, bijvoorbeeld de samenwerking tussen verschillende musea, is het handig dat Streekwurk weet wat er regionaal speelt. Baarsma: ,,Wij hebben een signaalfunctie, een groot netwerk en kunnen de verschillende initiatieven bij elkaar brengen, drempels wegnemen en faciliteren.’’ Projectadviseur Peter Algra speelt daarin voor Streekwurk een belangrijke rol. Initiatiefnemers kunnen bij hem terecht voor advies. ,,Ik kan kijken of het project voldoet aan de voorwaarden en helpen bij het uitwerken van een projectplan en de aanvraag’’, vertelt Algra. De werkwijze van het Regiofonds is vergelijkbaar met die van het Iepen Mienskipsfûns en de projectplannen worden door dezelfde onafhankelijke commissie beoordeeld. ,,De criteria zijn wel iets anders, maar in beide gevallen gaat het om het bevorderen van de leefbaarheid in het gebied’’, legt Peter uit.’’

Wethouder Jelle Zoetendal en projectadviseur Peter Algra overhandigen een cheque van 50.000 euro uit het Regiofonds aan initiatiefnemers.

Laagdrempelig

Het belangrijkste verschil tussen het Regiofonds en IMF is dat projecten voor het Regiofonds zich niet op één dorpje richten maar meerwaarde moeten hebben voor een groter gebied. Het project 1 Miljoen Mini Missies is daar een mooi voorbeeld van. Het idee achter dit project is om met allemaal mini missies de wereld samen mooier te maken. Algra: ,,Het valt me op dat mensen het soms nog als een drempel zien om subsidie aan te vragen, terwijl zowel het IMF als het Regiofonds heel laagdrempelig zijn. Als initiatiefnemers eenmaal de stap hebben gezet merken we dat ze onze hulp erg waarderen en dat ze er minder werk van hebben dan verwacht. Het enige wat wij belangrijk vinden is dat we het eindresultaat zien. Als ik door de provincie rondrijd ben ik best trots om te zien wat er allemaal al gerealiseerd is. Het Regiofonds kan het uitvoeren van projecten nóg meer versterken. Het enige wat mensen hoeven te doen als ze een goed idee hebben is bij ons langskomen. Dus aarzel niet en neem contact met ons op. Je weet nooit waar het toe kan leiden.’’

Klik hier voor meer informatie: