Ga naar inhoud

Buurtmarkt ‘Better foar letter’

In Menaam realiseert de coöperatie Better foar letter een Buurtmarkt voor lokale producten. Deze buurtmarkt heeft als doel om duurzame lokale producten laagdrempelig toegankelijk te maken voor mensen uit de buurt. Het begon allemaal met het organiseren van een dorpsdiner. Het diner was samengesteld met gezond en duurzaam voedsel uit Menaldum en omgeving. Dat diner zette de beweging in gang om de vraag naar duurzame producten en het aanbod van lokale boeren bij elkaar te brengen.

Op dit moment zijn er al 9 tot 10 lokale leveranciers die enthousiast zijn om hun producten te leveren. Het leveren van streekproducten is echter niet het enige doel van de coöperatie. De organisatie hoopt ook dat de sociale cohesie wordt versterkt. Mensen kunnen elkaar weer ergens treffen zoals dat voorheen ook bij de bakker en slager gebeurde. Daarnaast willen zij de kennis over landbouw activeren bij lagere scholen en projecten ontwikkelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de buurtmarkt kunnen continu verschillende activiteiten plaatsvinden zoals (kook)demonstraties en workshops.