Ga naar inhoud

IMF-subsidie voor 15 projecten in Noordwest-Fryslân

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 15 initiatieven in de regio Noordwest-Fryslân. In deze tweede openstellingsperiode van 2022 gaat er ruim 221.915 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Eén van de gehonoreerde projecten is ‘Cultuurvrijwilligers, boost voor de toekomst’. 

Cultuurvrijwilligers, boost voor de toekomst

Stichting Cultuurvrijwilligers verbindt vrijwilligers met culturele evenementen en organisaties. Na Culturele Hoofdstad lagen alle evenementen een tijd lang stil door Covid. Met dit project wil de stichting de bekendheid van Cultuurvrijwilligers weer een boost geven en de zichtbaarheid vergroten. Dit doen zij door het opzetten en uitvoeren van een campagne. Culturele instellingen en evenementen hebben hier baat bij. Door meer bekendheid te creëren, kunnen zij terugvallen op een grotere pool gemotiveerde vrijwilligers. Bovendien worden de inwoners van Leeuwarden en omgeving geattendeerd op inspirerende en leuke vrijwilligersfuncties. Op een laagdrempelige manier worden zij gestimuleerd om vrijwilligerswerk te gaan doen. De stichting hoopt ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken. Zo kan de stichting ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen voor de cultuursector.

Totale investering:€ 5.445               Bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns € 2.100

Derde subsidieronde IMF

Initiatiefnemers kunnen van 12 september tot 6 oktober 2022 weer IMF-subsidie aanvragen. Dit is  de derde openstelling van dit jaar. De belangrijkste voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. De projectadviseurs van Streekwurk zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/IMF.

Vrijwilligers verplaatsen bomen tijdens evenement Bosk (project Cultuurvrijwilligers)

In dit overzicht staan alle 15 IMF-projecten in de regio Noordwest beschreven, die in de tweede subsidieronde van 2022 subsidie hebben ontvangen.