Ga naar inhoud

IMF-subsidie voor 10 projecten op de Friese Waddeneilanden

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 10 initiatieven in de regio Friese Waddeneilanden. In deze tweede openstellingsperiode van 2022 gaat hier ruim 200.000 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Één van de gehonoreerde projecten is ‘Speel- en dierweide Schiermonnikoog’.

Speel- en dierweide Schiermonnikoog

Provinsje Fryslân stelt 30.000 euro beschikbaar voor kinderboerderij “de Witte Winde” op Schiermonnikoog. Het is een bijzondere plek op het eiland met twee dierenweides en een groot aantal speel- en fitnesstoestellen. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Zowel de eilanders als bezoekers weten de plek goed te vinden. De Stichting Dier- en Speelweide wil de voorziening verder ontwikkelen met nieuwe speeltoestellen waarbij vooral kinderen worden uitgedaagd om meer te bewegen. De totale kosten zijn geraamd op 77.000 euro. De werkzaamheden worden nog dit jaar uitgevoerd met de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

Derde subsidieronde Iepen Mienskipsfûns

Initiatiefnemers kunnen van 12 september tot 6 oktober 2022 weer IMF-subsidie aanvragen. Dit is de derde openstelling van dit jaar. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort kunnen inwoners van de Friese Waddeneilanden ook ideeën indienen die een nieuw proces of product op het eiland brengen.

Kinderboerderij De Witte Winde op Schiermonnikoog

In dit overzicht staan alle 10 IMF-projecten op de Friese Waddeneilanden beschreven, die in de tweede subsidieronde van 2022 subsidie hebben ontvangen.