Ga naar inhoud

Gedeputeerde Avine Fokkens op werkbezoek op Terschelling en Vlieland

Vrijdag 15 juli heeft Avine Fokkens een bezoek gebracht aan Terschelling en Vlieland. Het werkbezoek was georganiseerd door Streekwurk De Waddeneilanden.

Terschelling

Met de vroege sneldienst vertrok het gezelschap ’s ochtends naar Terschelling, waar de groep hartelijk werd ontvangen door het nieuwe Terschellinger college. Op het gemeentehuis werd met elkaar gesproken over de verschillende onderdelen van het nieuwe collegeprogramma. Speerpunten voor de gemeente Terschelling zijn onder andere het havenfront, het woondossier, de Waddensamenwerking en de Regio Deal van de eilanden die wordt voorbereid.

​​​​​​​LF2028-bonusprijs voor IMF-project De Waterroute Vlieland

Na een lunch met het Vlielander college, heeft gedeputeerde Avine Fokkens de LF2028-bonusprijs uitgereikt, aan de initiatiefnemers van De Waterroute Vlieland. Dit IMF-project heeft als doel om mensen anders te laten kijken naar het water in hun leven. Het is een wandel-, fiets- en buitensportroute langs acht bijzondere waterlocaties op het eiland. De route is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns en het Budget Lokale Innovatie (BLI) van het Waddenfonds.

​​​​​​​Opening personeelsgebouw Stortemelk

De volgende stop was Kampeerterrein Stortemelk, waar Avine Fokkens De Nulck mocht openen, het nieuwe personeelsgebouw. Het gebouw is onderdeel van een reeks van duurzame en circulaire gebouwen op het kampeerterrein. Gebouwd om een impuls geven aan de krappe Vlielander woningmarkt, de leefbaarheid (dorpshuisfunctie) en de verduurzamingsambitie van de eilanden. Provincie en Waddenfonds hebben op deze onderdelen een bijdrage verleend uit het IMF en BLI.

Bezoek Boswijk

De dag is afgesloten in Boswijk, een woonzorgbuurt voor mensen die nu of in de toekomst lichte tot zware of complexe zorg nodig hebben. In de wijk is een welzijnsgebouw gerealiseerd waarin, voor alle eilandbewoners, activiteiten georganiseerd gaan worden. Vanuit het IMF is de inrichting van dit gebouw gesubsidieerd. Elsje de Ruiter van Stichting Vrienden van Boswijk heeft tijdens een rondleiding het eindresultaat laten zien. Een passende afsluiting van een hele inspirerende en leerzame dag!