Ga naar inhoud

Fryslân Ferbynt, een regeling voor een bruisend Fryslân

Fryslân Ferbynt in het kort

De Provincie start in 2024 met een pilotsubsidieregeling: Fryslân Ferbynt. Deze subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen en verenigingen die actief zijn in Fryslân. Initiatiefnemers kunnen vanaf 16 april 2024 9.00 uur €500,- subsidie aanvragen voor hun  activiteiten en evenementen die plaatsvinden op 22 juni 2024. Er is in totaal 250.000 euro beschikbaar en op is op. 

Het doel van de Fryslân Ferbynt dei is dat op deze dag in Fryslân het ontmoeten, het doen van vrijwilligerswerk en het aantrekken en behouden van vrijwilligers centraal staat bij stichtingen en verenigingen. Het moet één dag in het jaar worden die bruist van de activiteiten in Fryslân. Kortom, de Provincie wil vrijwilligers in het zonnetje te zetten die zich belangeloos inzetten voor hun stichting of vereniging. Daarnaast kan men de regeling ook gebruiken om juist vrijwilligers te werven door een leuke activiteit te organiseren.

Verder moet een aanvrager om de volgende dingen denken:

  1. Stichtingen en verenigingen hebben eHerkenning2+ nodig om een digitale aanvraag te kunnen doen. Bij een papieren aanvraag is een KvK-uittreksel nodig;
  2. Minimaal 500 euro aan kosten;
  3. De activiteit vindt plaats binnen de grenzen van de provincie Fryslân;
  4. De activiteit vindt plaats op zaterdag 22 juni 2024;
  5. De regeling heeft voor dit jaar een budget van 250.000 euro, op is op dus wees er snel bij.

Meer informatie over Fryslân Ferbynt kunt u in onze regeling vinden. Deze vindt u (binnenkort) onderaan deze pagina.

U kunt het schriftelijk aanvraagformulier daar ook downloaden en invullen vanaf vrijdag 12 april 17:00. Let op, u kunt het formulier pas inleveren op dinsdag 16 april vanaf 9:00 uur. Aanvragen die voor dit tijdstip ingeleverd worden, worden niet in behandeling genomen.

Evalueren

De Fryslân Ferbynt dei is er in 2024 voor het eerst en daarom willen de Provincie kijken of de regeling ook positieve effecten heeft voor uw stichting of vereniging. Dit gaat met name om hoeveel bezoekers of deelnemers u verwacht bij uw evenement en hoe u denkt dat uw activiteit of evenement bijdraagt aan het werven van vrijwilligers. U vult dit van tevoren in en na afloop van de Fryslân Ferbynt dei wordt u gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Het invullen hiervan levert de provincie waardevolle informatie op om te kijken of de regeling een succes is en een vervolg moet krijgen.

Hulp en advies

  1. Bellen of mailen naar het streekkantoor in uw omgeving. Hier zitten betrokken adviseurs om u te helpen. 
  2. Bellen of mailen naar het Klantcontactcentrum van de provincie.