Ga naar inhoud

Contact

We werken in vijf regio’s met in elke regio een eigen Streekwurkkantoor. Hier kun je ons vinden:

Streekwurk Waddeneilanden

Bezoekadres: Waddenpromenade 1, 8861 NT Harlingen

Postadres: Postbus 100, 8860 AC Harlingen

Telefoon: 058 – 292 58 12

E-mail: eilanden@fryslan.frl

Voor projecten in de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Streekwurk Zuidoost-Fryslân

Schansburg 1

8401 RX Gorredijk

Telefoon: 058 – 292 52 00

E-mail: zuidoost@fryslan.frl

Voor projecten in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, West- en Ooststellingwerf en Heerenveen.

Streekwurk Noordoost-Fryslân

Florynwei 3c

9251 MP Burgum 

Telefoon: 0511 – 47 92 10 

E-mail: noordoost@fryslan.frl

Voor projecten in de gemeenten Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Noordeast-Fryslân en Achtkarspelen.

Streekwurk Noordwest-Fryslân

Raadhuisplein 1  

8801 KX Franeker 

Telefoon: 0517 – 38 07 33 

E-mail: noordwest@fryslan.frl

Voor projecten in de gemeenten Harlingen, Leeuwarden, Waadhoeke en een deel Súdwest-Fryslân (LEADER).

Streekwurk Zuidwest-Fryslân

Marktstraat 2

8601 CT Sneek

Telefoon: 058 – 292 59 64

E-mail: zuidwest@fryslan.frl

Voor projecten in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. 

Aanvragen Iepen Mienskipsfûns Zuidwest-Fryslân

In de regio Zuidwest-Fryslân geldt de uitzondering dat de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren de aanvragen tot 10.000 euro voor het Iepen Mienskipsfûns behandelen. Voor deze kleine aanvragen kun je bij de dorpen- en wijkencoördinatoren van deze gemeenten terecht

Streekwurk provincie Fryslân

Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden 

Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 

Telefoon: 058 – 292 58 89 

E-mail: streekwurk@fryslan.frl 

Heb je een vraag of een projectidee? Wil je advies bij de uitwerking van je projectplan of heb je hulp nodig bij een subsidieaanvraag? Kom gerust langs of neem contact met ons op!