Ga naar inhoud

ALLES VOOR EEN BRUISENDE REGIO

Streekwurk werkt aan het leefgeluk in de streek, door gebiedsgerichte projecten en initiatieven te ondersteunen en te vergroten. We denken mee, maken mogelijk en verbinden de juiste mensen, middelen en organisaties aan een project. Zo krijgen we ideeën van de mienskip sneller van de grond en dragen we bij aan de ontwikkeling van de streek. Ons doel? Samen werken aan een streek waar het leeft, waar het bruist. Waar het goed wonen, werken en recreëren is!

Met elkaar maken we het mogelijk!
WIJ VERSTERKEN DE KRACHT EN ENERGIE DIE AL AANWEZIG IS!

De beste ideeën en plannen ontstaan vanuit de wensen en behoeften van de mienskip. Een initiatief dat van onderop wordt gedragen, blijft overeind. Als mensen de regie hebben en zich verantwoordelijk voelen, is het ‘wurk’ echt iets ‘van henzelf’ en ‘van de streek’. Daarom dringen wij niks op en nemen we niks over. Wij zijn supporter en coach tegelijk en versterken de kracht en energie die al aanwezig zijn. 

Waar kan Streekwurk je mee helpen?

We helpen door gebiedsgerichte projecten en initiatieven te ondersteunen en te vergroten.

Als aanjager helpt Streekwurk het leefgebied van de mienskip maatschappelijk en landschappelijk vooruit. Dit is wat we doen:

  • Initiatieven signaleren en verder brengen
  • Adviseren over subsidiemogelijkheden 
  • Project- en subsidieaanvragen begeleiden 
  • Koppelen van kansen 
  • Aansluiten bij regionale samenwerkingsverbanden
  • Draagvlak voor initiatieven creëren en vergroten 
  • Faciliteren van gebiedsprocessen

EEN PROJECTIDEE OF MEER WETEN OVER PROJECTAANVRAGEN?

Heb je een projectidee of wil je meer informatie over het aanvragen van subsidie voor een project? Neem dan contact op met Streekwurk. Met onze kennis van projecten en processen, kunnen we je snel duidelijkheid geven over de mogelijk- en onmogelijkheden. 

We helpen je idee om te zetten in een concreet project en zetten dat met je in de steigers. We denken mee, geven je ideeën en advies over hoe je je project succesvol kunt organiseren en de meeste impact kan laten hebben.

De projectadviseur van Streekwurk bij jou uit de regio, toetst of een subsidieaanvraag aan de voorwaarden van onze eigen subsidieregelingen voldoet. Of we organiseren budgetten om je gebiedsgerichte initiatief mogelijk te maken.

Ook kijken we samen met jou hoe het idee verder gebracht kan worden en welke stappen je daarin nog kan zetten.

Stel ons je vraag

Waarom Streekwurk?

De schaal waarop we opereren:

We werken mee aan projecten op kleine en grote schaal, denken en werken altijd gebiedsgericht en proberen elk project zoveel mogelijk impact op de streek te laten hebben.

Onze positie

We opereren onafhankelijk tussen mienskip en provinciehuis. We verbinden de wensen van de streek met provinciaal beleid én we helpen provinciale ambities te realiseren met lokale initiatieven.

Ons netwerk

We hebben een groot netwerk in elke regio en de partijen kennen ons. We kunnen partijen thema-overstijgend aan elkaar verbinden. Ook zijn we een linking pin tussen provincie en regio.

Toegang tot middelen

We hebben toegang tot of weten de weg naar de middelen die nodig zijn om ideeën te realiseren.